Ladders en trappen

HANDLEIDING LADDERS EN TRAPPEN 

 

Lees voor gebruik deze handleiding. Alle aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot storingen en/of ernstig persoonlijk letsel of schade. 

 

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

1. Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en vóór ieder gebruik.

2. Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.

3. Gebruik nooit beschadigd of gebroken draagbaar klimmaterieel. 

 

4. Breng geen tijdelijke reparaties aan bij draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een  deskundige.

5. Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.


 
 
 B. TOEPASSING EN PLAATSING  

 

1. Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.

2. Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk en plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.

3. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel sta vlak.

4. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.

5. Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
 

 

6. Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet geïsoleerde, onder spanning staande delen. 

 

7. Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.

8. Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.