Inspectie frequentie

Inspectiefrequentie volgens NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen. 

De Arbowet schrijft voor dat de verantwoordelijkheid voor de technische staat van het arbeidsmiddel berust bij de werkgever die het middel ter beschikking stelt aan zijn werknemer, daarom is het verstandig (en verplicht) deze arbeidsmiddelen regelmatig te laten inspecteren.
De frequentie van deze inspectie is afhankelijk van een aantal factoren. In de praktijk komt het er op neer dat bijvoorbeeld een slijpmachine die wordt gebruikt op een bouwplaats of een industriële omgeving vaker gekeurd moet worden dan wanneer die zelfde slijpmachine incidenteel of in een kantooromgeving gebruikt zal worden, ook de deskundigheid van de gebruikers is hierin van belang.
Om inzicht te krijgen over die inspectiefrequentie van elektrische arbeidsmiddelen kan men gebruik maken van de methode zoals die in de grafiek is genoemd. Met deze methode wordt de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties bepaald door:
A)     de frequentie van gebruik;
B)     de deskundigheid van de gebruikers;
C)     de omgeving;
D)     de kans op beschadiging
E)      het resultaat van de huidige en voorgaande inspectie.
Factor A: de frequentie van gebruik                                                                     Wegingsfactor
Het elektrisch arbeidsmiddel wordt:
A1: regelmatig of vaak gebruikt                                                                                10 punten
A2: zelden of nooit gebruikt (minder dan 5 x per jaar)                                              4 punten
 
Factor B: de deskundigheid van de gebruiker                                                    Wegingsfactor
Het elektrisch arbeidsmiddel wordt:
B1: uitsluitend door deskundigen gebruikt                                                                 4 punten
B2: door al het personeel gebruikt                                                                            10 punten
                                   
Factor C: de omgeving                                                                                           Wegingsfactor
De omgeving waarin het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt:
C1: is een niet-industriële omgeving, schoon en droog, levert geen                           3 punten
        Explosiegevaar op en is vrij van transportmiddelen of zware
        Materialen, o.a. kantoorruimte.
C2: is een niet eenduidig vast te leggen, maar niet vergelijkbaar met                       10 punten      
        een zware industriële omgeving of een omgeving waar wordt
        gewerkt met transportmiddelen of zware materialen, o.a.
         werkplaats, lab of keuken.
C3: kenmerkt zich als een zware industriële omgeving, een bouw-                           15 punten
        plaats of als een omgeving waarin wordt gewerkt met
        transportmiddelen of zware materialen, o.a. bouwplaats
        scheepswerf.
 
Factor D: de kans op beschadiging                                                                      Wegingsfactor

Tijdens het gebruik en in de periode tussen het gebruik is de kans
op beschadiging van het elektrisch arbeidsmiddel:
D1: bijzonder klein, zoals bij een beschermd gelegd verlengsnoer,                             2 punten
      een PC of printer in een kantooromgeving.
D2: klein, maar reëel aanwezig, zoals bij elektrische arbeids-                                   10 punten
       Middelen in een kleine werkplaats of in de auto van een
       servicemonteur.
D3: groot, zoals bij elektrische arbeidsmiddelen op een bouwplaats                         15 punten
        of scheepswerf.
De tijd tussen twee opvolgende inspecties wordt bepaald aan de hand van de som van de factoren A tot en met D middels tabel F1 in samenhang met de grafiek.